جشن آذرگان 3754 زرتشتی خجسته

امروز :
بروز فیروز و فرخ روز خرم روز
شاه اذر ایزد از ماه آذر برابر با
3754 دینی(زرتشتی) برابر
با چهار شنبه  3 آذر ماه 1395 خورشیدی
برابر با 23 نوامبر 2016 میلادی
جشن آذرگان خجسته باد
---
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود